Author

meeylandofficial@gmail.com

3 thoughts on “Cách lập thời khóa biểu cho sinh viên

  1. a ơi. trg mình môn thể dục chỉ cần hk 4/6 môn là đã đủ để ra trg rồi hả? có thể đăng kí 1 kì lớn 2 môn thể dục vào 2 kì nhỏ của kì đó ko ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *