1 CommentsCách tạo mục lục tự động đơn giản trong Word 2007, 2010, 2013, 2016…
Cách đặt tab trong Word:
Định dạng bảng trong Word:
Chia cột chèn các đối tượng trong Word:
Tạo mục lục tự động trong Word:
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode:

Nguồn:https://mavuong.com/

Author

meeylandofficial@gmail.com

One thought on “Cách tạo mục lục tự động trong Word 2007, 2010, 2013…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *