0 CommentsMỗi một tài liệu đều cần phải có mục lục để người đọc hiểu và nắm bắt nhanh nội dung của cuốn tài liệu dày hàng trăm trang khi mới nhìn sơ qua mục lục. Vậy mục lục là cần thiết đối với mọi tài liệu đặc biệt tài liệu có khối lượng lớn. Mình sẽ giới thiệu cách tạo mục lục tự động nhanh nhất trong Word 2013.

Có 3 bước cơ bản để tạo mục lục tự động trong Word 2013:

1. Tạo các Heading.

2. Tạo mục lục tự động.

3. Cập nhật lại mục lục (Trường hợp tài liệu thay đổi).

Đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.

Nguồn:https://mavuong.com/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *