3 CommentsVideo được thực hiện bởi:
Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Nếu bạn không muốn người khác xem bạn đã sử dụng hàm gì hay công thức gì (Formula) để ra kết quả thì bạn có thể giấu công thức đi và đặt mật khẩu bảo vệ worksheet để không cho ngưới khác hiện (Unhide) công thức lên. Không hiển thị công thức cũng tránh được lổi tình cờ thay đổi công thức làm sai lệch kết quả.

Nguồn:https://mavuong.com/

Author

meeylandofficial@gmail.com

3 thoughts on “Excel 2013 – Cách Ẩn Giấu (Hide) Hàm và Công Thức trong Worksheet

  1. mình muốn ẩn cột có công thức, các cột khác thay đổi thì công thức cũng thay đổi theo.Ad có làm đc ko ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *