4 CommentsCùng nghe chia sẻ của anh Ngọc Dũng Head of Marcom ngân hàng VIB và chị Hiền Nhi PR Manager FPT Telecom về PR. Bạn sẽ trả lời được câu hoi Pr Là gì? Nhiệm vụ của Pr, vai trò của PR trong Marketing.

Xem thên thông tin tại:

Nguồn:https://mavuong.com/

Author

meeylandofficial@gmail.com

4 thoughts on “Pr Là gì? Nhiệm vụ của Pr, vai trò của PR trong Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *