0 CommentsKhoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý – HUNRE đang đào tạo ngành kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ cho hệ đại học và thạc sỹ. Ngành kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ cung cấp lý thuyết và công nghệ phục vụ công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, phổ biến và khai thác các dữ liệu thông tin không gian liên quan đến mọi đối tượng bên trong, bên trên và bên ngoài trái đất. Ngành đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, năng lượng, y tế, ngân hàng, quân sự, an ninh, tìm kiếm cứu nạn, lâm nghiệp, nông nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, xây dựng thành phố thông minh,.v.v..

Nguồn: https://mavuong.com

Xem thêm bài viết khác: https://mavuong.com/cong-nghe/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *