13 CommentsBạn đang cần tạo mục lục tự động cho tài liệu của bạn? Bạn đang muốn tạo những mục lục con từ mức 4,5 , 6 hoặc cao hơn nữa nhưng mặc định của office 2010 chỉ có đến mức 3. Video của mình sẽ giúp bạn.

Nguồn:https://mavuong.com/

Author

meeylandofficial@gmail.com

13 thoughts on “TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TỪ MỨC 4 TRONG WORD 2010

  1. I love it! ❤️ Love your channel! ❤️ 😊 Keep em up, Left a fat like!😉 More power to your channel and continue to upload videos that I’d like ☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *