0 CommentsTạo Phiếu lương, Giấy mời, Giấy thông báo cho từng người và hàng loạt tự động từ File Excel có sẵn băng cách sử dụng công cụ Mailling Trong Microsoft Word
Tự học Excel Căn Bản:
Tự học EXCEL Nâng cao:
Định dạng dữ liệu trong Excel:
Các hàm xâu chuỗi trong excel:
Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP:
Cách đặt tab trong Word:
Định dạng bảng trong Word:
Chia cột chèn các đối tượng trong Word:
Tạo mục lục tự động trong Word:
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode:
Tự Học Micosoft Word 2010, 2013, 2016 Cơ bản và nâng cao

Subsires:
Facebook:
WebSite:

Nguồn: https://mavuong.com

Xem thêm bài viết khác: https://mavuong.com/cong-nghe/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *