Author

meeylandofficial@gmail.com

8 thoughts on “Thủ tướng Anh xác nhận mắc Covid-19 | VTC Now

  1. Không sao đâu, ông ấy sẽ sớm có miễn dịch của cơ thể, không phải chữa.

  2. Nếu ông Johnson bị mắc COVID sớm hơn thì có lẽ nước Anh đã không theo đuổi chính sách lây nhiễm cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *